Quines són les principals funcions que desenvolupa un Ajuntament?

Els municipis són les entitats administratives bàsiques que té l’organització territorial de l’Estat. S’encarreguen d’institucionalitzar i gestionar els interessos dels ciutadans.

Aquests municipis tenen certa autonomia que està garantida per la Constitució Espanyola.

Les competències i les funcions que té cada municipi són materialitzades pels Ajuntaments que estan compostos per l’alcalde i els regidors.

Principals competències i funcions d’un Ajuntament

Urbanisme

El municipi s’encarrega de fer planificacions, de gestionar i executar qualsevol canvi en aquesta àrea. Protegeix i gestiona el patrimoni històric. Promociona i gestiona els habitatges de promoció pública que estiguin dins del municipi.

Medi ambient

En particular, els parcs i jardins públics, la gestió de residus urbans, a més de la protecció enfront de tot tipus de contaminació.

Abastament d’aigua potable

L’evacuació i el tractament de les aigües residuals. També s’encarrega de que l’aigua potable proveeixi i arribi a tots els habitatges del seu municipi.

Infraestructura viària

I altres equipaments que tenen a veure amb la titularitat de l’municipi.

Funcions socials

Avaluació i informació de tot tipus de situacions en què hi hagi necessitat social. A més, proporciona una atenció immediata a les persones que estiguin en risc d’exclusió social.

Cossos d’autoritat

Gestiona tot el que té a veure amb la Policia Local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

Trànsit

Gestiona el trànsit que circula pels límits de terme municipal, l’estacionament dins del municipi i el transport col·lectiu urbà que tingui alguna parada dins de casc urbà.

Turisme

Promociona l’activitat turística d’interès i de l’àmbit local.

Cultura

Gestiona les fires, els mercats o qualsevol activitat que tingui a veure amb el comerç ambulant.

Promociona l’esport, juntament amb les instal·lacions esportives si les hi ha dins del municipi, tant si són instal·lacions tancades, com a l’aire lliure.

Promociona la cultura i els equipaments culturals com pot ser un teatre.

Salut pública

Protegeix la salut pública de tots els veïns del municipi. També gestiona els cementiris i les activitats funeràries que es desenvolupin dins de el propi municipi.

Educació

Vigila que es compleixi l’escolaritat obligatòria dels més petits. A més, són els encarregats de deixar solars, si són necessaris, per a construir nous centres educatius. També d’el manteniment i la neteja dels centres que estiguin ja construïts.

Desenvolupament

Promociona la utilització dels TICS entre els seus propis veïns, millorant la qualitat d’Internet o bé deixant un espai amb ordinadors perquè els nostres majors aprenguin a utilitzar-los, per exemple.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *