Les principals característiques de la democracia

Resulta impossible parlar de formes i polítiques de govern sense parlar de democràcia, i és que aquesta és un dels sistemes de govern predilectes de l’actualitat, a causa que fomenta la idea que totes les persones són lliures i iguals davant la llei.

Tipus de Democràcia

La democràcia, des de l’època de Plató, s’ha definit com el govern de la multitud, i hi ha molts tipus de democràcia, o de formes d’aplicar-se, com la democràcia representativa, que és quan un grup de persones és seleccionat, per les masses, per crear i aplicar lleis i decrets.

Per la seva banda, en la democràcia participativa, són els ciutadans els que, mitjançant la seva organització en grups, poden exercir una influència de manera directa en tot tipus de decisions respecte l’aprovació de lleis, selecció de representants de govern, i qualsevol altra causa d’interès.

Un altre tipus de democràcia és la democràcia directa, que és quan els ciutadans, mitjançant el sufragi i altres mecanismes similars, prenen decisions pel que fa a lleis, normatives, representants i altres.

Cap de les formes d’exercir la democràcia és excloent de les altres i, de fet, en moltes oportunitats s’utilitzen de manera simultània depenent de les necessitats de la nació o poble, encara que sempre una tindrà més pes que les altres.

Característiques de la democràcia

Encara que existeixen diferents formes d’exercir la democràcia, aquestes compten amb algunes característiques comuns i bàsiques que ajuden a definir-la:

Responsabilitat dels ciutadans

A la democràcia, són els ciutadans (complint certs requisits com posseir la majoria d’edat legal), els qui prenen decisions de caràcter regional, o nacional, utilitzant el vot o sufragi. Aquestes decisions poden incloure triar representants polítics, aprovació i anul·lació de lleis, entre d’altres.

Garantia de drets

La democràcia persegueix el benestar comú dels ciutadans, de manera que s’esforça a garantir i respectar drets civils i socials bàsics, com ara la llibertar de moviment, llibertat d’expressió, inclusió de les masses minoritàries, lleis en contra de la discriminació, accés universal a l’educació i llibertat de culte, entre d’altres.

Participació política

En un sistema democràtic, els ciutadans tenen el dret i el deure de participar, de manera activa, en l’ambient polític de país, per poder garantir els seus drets i el seu benestar. Una de les formes de fer-ho és a través del vot, que ha de ser universal, directe i secret.

Principi constitucional

En tots els sistemes polítics democràtics, ha d’existir una constitució nacional, que és la base de totes les seves lleis. En aquesta constitució s’estableix tot el referent a l’àrea ciutadana, social, econòmica, política i cultural de la regió. Així mateix, aquesta normativa estableix totes les garanties de drets del sistema democràtic nacional.

Valors democràtics

Perquè una democràcia pugui ser considerada com a tal, s’ha d’establir sobre una sèrie de valors socials, morals i ètics, com són: el respecte, llibertat, tolerància, igualtat, fraternitat, sobirania, justícia, participació, compromís i solidaritat.

Models democràtics

En la democràcia, a diferència de molts altres sistemes de govern, el poder no està exercit per una sola persona o sistema, sinó que hi ha diversos sistemes que representen el poble. Els sistemes representatius bàsics són el sistema executiu o presidencialista (integrat pel president i el gabinet presidencial), el sistema parlamentari o legislatiu (que s’encarrega de delimitar les facultats de sistema executiu), i el sistema judicial o col·legiat (que s’encarrega de l’aplicació de les lleis, i sol vetllar pel correcte funcionament legal de el sistema legislatiu i executiu).

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *